مکانیک خودرو - هنرستان - نمونه سوالات امتحانی مکانیک خودرو

5-پيچ هاي دنده ذوزنقه اي داراي چه مشخصاتي مي باشند ؟(1.5)

6-پيچ هاي حركتي چه نوع پيچ هايي هستند و شكل دندانه آن ها به چه صورت است ؟ (1.25)

7-ميله محور هاي مفصلي چه ميله هايي هستند؟يك نمونه از موارد مصرف آن را ذكر كنيد . (1.25)

8-ياتاقان هاي غلتشي داراي چه خواصي مي باشند ؟(1.5)

9-از فنرهاي پيچي مارپيچي در كدام قسمت اتومبيل استفاده استفاده مي شود و كار گرفته شده به چه نيروئي تبديل مي شود ؟(1)

10-انتقال حركت با سيستم پيچ حلزون و چرخ حلزون داراي چه محاسني مي باشد ؟(1)

11-در چه مواقعي از دستگاه چرخ و تسمه باز با چرخ هرزگرد استفاده مي كنند ؟(1)

12-در زنجيرها دنده اي پشت بند هاي راهنما در كجا قرار گرفته و چه نقشي دارند ؟(1)

13-مزيت كلاچ هاي سانتريفو‍‍ ژ نسبت به كلاچ های ديگر چيست ؟(1)

14--چه كلاچي به نام كلاچ هاي سينوسي مشهورند و علت به كار بردن ورق هاي فنري نازك چيست ؟(1.25)

15-آبكاري سيم هاي كابل با روي (zn) چه مزايا و معايبي دارد ؟(1.5)

 شهريور 81

1-اجزاي ماشين را تعريف كرده و يك مثال براي آن بزنيد . (2)

2-اتصالات در احزاء به جند دسته تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد . (0.75)

3-فرايند عمل را در سيستم جوشكاري با قوس الكتريكي و حفاظت با پودر ( زير پودري ) مشخص نماييد . (1.5)

4-لحيم كاري سخت نسبت به جوشكاري داراي چه امتيازاتي مي باشد ؟ چهار مورد را ذكر نماييد . (2)

5-چهار مورد از ويژگيهايي كه يك اتصال چسبي بايد داشته باشد را بنويسيد .(2)

6--از پرچ پين دار و پرچ ترقه اي براي چه نوع اتصالاتي استفاده مي شود ؟(1)

7-از گوه دماغه و گوه رانشي ساده در چه مواقعي استفاده مي شود ؟(1)

8--ميله محورهاي قابل خمش را توضيح داده و يك نمونه كاربرد آن را بنويسيد . (2)

9-در چه مواردي از ياتاقان هاي لغزشي استفاده مي شود ؟(1.5)

10براي جلوگيري از انحراف سيستم هاي موجود بر روي سطوح راهنما از چه روشي استفاده مي شود ؟(1)

11-ساختمان و عملكرد فنرهاي حلقه اي فشاري را توضيح دهيد . (1.5)

11- نحوه انتقال حركت و نيرو را در چرخ دنده ها مشخص نماييد . (1)

12-به چه دليلي دستگاه هاي چرخ و زنجيري را در داخل جعبه ها نگهداري مي كنند ؟(1)

13-نحوه برقراري ارتباط و انتقال گشتاور را در كلاچ هاي با پنجه مكعب مستطيل مشخص كنيد . (1)

14-راندمان عمل ترمزهاي نواري به چه عواملي بستگي دارد ؟(0.75)

 

دی ماه 81

 

1 - تفاوت بین مکانیسم و ماشین را نوشته و یک مثال برای هر کدام ذکر کنید . (2)

2 – اتصالات مکانیکی جزء چه گروهی از اتصالات می باشند و به چه صورت انجام می گیرد ؟(1)

3 – برای اتصال ریلهای آهن چه نوع جوشی استفاده می شود ؟ فرایند عمل را در این جوش مشخص نمایید . (1.25)

4 – پرچکاری در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد ؟ چهار مورد ذکر کنید . (2)

5 – مورد استفاده پیچ های دنده اره ای و دنده گرد را بنویسید . (1)

6 – از مهره ی خروسک یا دم خروسی در چه مواردی استفاده می شود ؟ (0.75)

7 – در چه مواردی ترجیح داده می شود که از یاتاقان های غلتشی استفاده شود ؟ دو مورد ذکر نمائید .(1.5)

8 – چه فرقی بین آب بندی تماسی و آب بندی شیاری وجود دارد؟(2)

9 – ساختمان و عملکرد فنرهای حلزونی پیچشی را بنویسید .(1.5)

10 – چه فرقی بین تسمه های نوع سوم و دوم وجود دارد؟(1)

11 – چهار مورد از محاسن انتقال قدرت بوسیله چرخ زنجیر در مقایسه با چرخ تسمه را بنویسید .(2)

12 – به چه کوپلینگی ، کوپلینگ سخت ( ثابت) و به چه کوپلینگی ، کوپلینگ ارتجاعی می گویند ؟(1)

13 – در چه کوپلینگی دو محور باید کاملاً در یک امتداد باشند ؟ نحوه اتصال در این کوپلینگ به جه                        صورت می باشد ؟(1)

14 – نحوه توقف سیستم ( کاهش سرعت ) در ترمزهای نواری را بنویسید . (1)

15 – برای اتصال کابل از نوع فشنگی ، روش کار به چه صورت می باشد ؟(1)

خرداد 82

       1-انواع اتصالات را از نظر اجرا نام ببريد . (0.75)

2-جوشكاري ترميت را شرح دهيد . (2.75)

3-ويژگيهاي اتصال هاي چسبي را بنويسيد . (2)

4-حد استحكام كششي و حد ارتجاعي پيچي كه با عدد 9-10 نشان داده شده را محاسبه نماييد .(1.5)

5-انواع گوه را نام ببريد .(1.25)

6-انواع ياتاقان هاي لغزشي را نام ببريد . (0.75)

7-فنر هاي پيچشي مارپيچي را توضيح دهيد و موارد مصرف آن ها را بنويسيد .(1.5)

8-از چرخ دنده هاي پيشاني نوع ساده آن را شرح دهيد .(2)

9-روش اتصال دستگاه چرخ و تسمه متقاطع و دستگاه چرخ و تسمه نيمه متقاطع را ترسيم كنيد . (1.5)

10-انواع كوپلينگ هاي متحرك را نام ببريد . (1)

11-كلاچ را نعريف كنيد . (1.75)

12-ويژگيهاي لنت هاي ترمز را بنويسيد .(2.5)

13-روش هاي اتصال كابل ها را نام ببريد. (0.75)

شهریور 82

1-جوشکاری G.T.A.W (جوشکاری قوس الکتریکی با استفاده از الکترود تنگستن و حفاظت گاز ) را شرح دهید .(2)

2-امتیازات لحیم کاری سخت نسبت به جوشکاری را بنویسید . (2)

3-متداولترین چسب ها را نام ببرید . (1.5)

4-موارد استفاده پرچ کاری را بنویسید . (2)

5-انواع پین ها را نام ببرید . (1)

6-یاتاقان های تفلونی ( پولی تترافلوئورواتیلن) را توضیح دهید . (2)

7-فنریت یا سختی فنرها را توضیح دهید . (1)

8-انواع چرخ دنده ها را نام ببرید . (1)

9-زنجیرهای پینی را توضیح دهید . (2)

10-کوپلینگ های پنجه ای طولی (منبسط شونده طولی) را شرح دهید.(1.5)

11-خصوصیات کلاچ ها را بنویسید . (2)

12-ترمزها را تعریف کنید .(1)

13-کابل هایی که به صورت تاب بلند ساخته می شوند را شرح دهید . (1)

 دی ماه 82

1-     جوشکاری با شعله گاز ( اکسی استیلن) را شرح دهید .(2.25)

2 – نقش روانسازها در لحیم کاری را بنویسید (1.5)

3 – ا پیچ های لوله ای اینچی دسته ویت ورث پای گاز را شرح دهید .(2)

4 – ضامن ها را شرح داده و انواع آن را نام ببرید . (1.5)

5 – محور و شافت را تعریف کنید . (1.25)

6 – شش مورد از ویژگیهای مورد نیاز در سطوح راهنما را شرح دهید .(1.5)

7 – فنرهای حرارتی را شرح دهید .(2)

8 -  انواع دستگاه های انتقال حرکت توسط تسمه را نام ببرید . (1.5)

9 – انواع کوپلینگ های ارتجاعی را نام ببرید . (1)

10 – کلاچ های اصطکاکی با در نظر گرفتن شکل سطح تماس به چه صورت هایی ساخته می شود ؟(1)

11 – کلاچ سانتریفوژ را شرح دهید . (1.75)

12 – ترمزهای کفشکی به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . (0.75)

13 – اتصال فشنگی را شرح دهید . (2)

 خرداد 83

1- چهار روش از روش های جوشکاری مقاومتی را فقط نام ببرید.(1)

2 – جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود فلزی را شرح دهید . (1.5)

3 – مکانیزم هایی که در لحیم کاری نرم صورت  می پذیرد را نوشته و شرح دهید . (1.5)

4 – کاربرد موارد زیر را بنویسید :

الف: مهره خروسکی           ب: پیچ دنده مربعی                       پ: پیچ دنده ذوزنقه ای

ت: پیچ دنده گرد                   ث: پرچ ترقه ای   (2.5)

5 – گوه را تعریف کنید و چهار مورد از   آن ها را فقط نام ببرید . (1.5)

6 – یاتاقان های لغزشی را تعریف کرده و انواع آن را فقط نام ببرید .(1.75)

7 – آب بندی سطوح متحرک را شرح دهید . (1)

8 – فنر فشاری مخروطی را شرح دهید و مورد استفاده آن را بنویسید . (1.75)

9 – انتقال حرکت توسط پیچ حلزون و چرخ حلزون را توضیح دهید . محاسن و معایب استفاده از آن را بنویسید (1.5)

10 – سه مورد از محاسن و سه مورد از معایب چرخ و زنجیر ها را نسبت به چرخ تسمه ها بنویسید . (1.5)

11 – کوپلینگ گاردان را شرح دهید . (1.25)

12 – چهار مورد از خصوصیات کلاچ های اصطکاکی را بنویسید . (2)

13 - چهار مورد از ویژگی های لنت ها را بنویسید . (1)

14 – عمل گریس کاری در کابل های سیمی به چه منظور می باشد ، بنویسید .(0.5)

 شهریور 83

1        -   مکانیسم را با ذکر مثال تعریف کنید . (1)

2   -   نقطه جوش جزء چه گروهی از جوشکاری می باشد ؟ فرایند عمل را توضیح دهید . (1.25)

3 -  نقش روانساز ها را در لحیم کاری بنویسید . (1.5)

4 – پرچ کاری در چه مواقعی استفاده می گردد؟(2)

5 – پیچ های حرکتی را تعریف کنید . موارد استفاده آنها را ذکر کنید . (1)

6 – عمل سوار کردن اتصال های پرسی انطباقی به چند طریق صورت می پذیرد ؟ شرح دهید .(1.25)

7 – گوه رانشی ساده را توضیح دهید . (1.5)

8 – یاتاقان را تعریف کنید و انواع آن را از نظر جهت نیروی وارد شده نام ببرید . (1.5)

9 –سختی فنر را تعربف کنید و بنویسید جنس فنرها از چیست ؟(1.5)

10 – چهار مورد از مخاسن و چهار مورد از معایب چرخ و زنجیر در مقایسه با چرخ و تسمه را بنویسید . (2)

11 – کوپلینگ گاردان ( متغیر زاویه ای )را شرح دهید .(1.5)

12 – کلاچ ها را تعریف کنید.(1)

13- ترمزهای نواری را توضیح دهید . (1.5)

14 – اتصال به وسیله ی بست و پیچ را شرح دهید .(1.5)

  دی 83

1 -  دو روش از روش های جوشکاری شیمیایی را فقط نام ببرید .(1)

2 – جوشکاری با شعله گاز ( اکسی استیلن) را شرح دهید .(1.75)

3 - چهار مورد از مزایای لحیم کاری نسبت به جوشکاری را بنویسید .(1)

4 – چهار مورد از ویژگی های اتصال به وسیله چسب ها را بنویسید .(1)

5 – پیچ های مخصوص به چند گروه تقسیم می شوند ، نام ببرید . گروهپیچ های دنده گرد را توضیح دهید . (2.25)

6 – گوه جاسازی شده را شرح دهید .(1)

7 – یاتاقان های اسفنجی را شرح دهید .(2)

8 – چهار مورد از ویژگی های مورد نیاز در سطوح راهنما را بنویسید . (1)

9 – فنرهای حرارتی را شرح دهید .(1.5)

10 – چرخ دنده های مخروطی را شرح دهید .(1.5)

11 – تسمه از نظر جنس به چند نوع تقسیم می شود ؟ نام ببرید . (1.25)

12 – کلاچ های سانتریفوژ را شرح دهید . (1)

13 – کوپلینگ های دنده ای را شرح دهید .(2.25)

14 – اتصال فشنگی را شرح دهید .(1.5)

خرداد84

 

1 – اجزای ماشین را تعریف کنید و بنویسید به چند دسته عمده تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . (1)

2 – اتصال موقت و دایم را با ذکر مثال شرح دهید . (1.75)

3 – در جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود فلزی وظیفه پوشش الکترود چیست و بنویسید قوس الکتریکی در چه صورت تشکیل می شود ؟ (1.5)

4 – تفاوت لحیم کاری نرم و سخت چیست ؟ و مکانیسم های بکار رفته در لحیم کاری نرم را فقط نام ببرید .(1.75)

5 – موارد کاربرد پرچ لوله ای و ترقه ای را ذکر کنید .(0.5)

6 – سه مورد از کاربرد پیچ های دنده ریز را بنویسید .(1.5)

7 – ازگوه های دماغه دار و رانشی ساده درچه مواقعی استفاده می شود؟(1)

8 -  به چه دلیل سایش در توپیهای اتکایی توپر ، غیر یکسان است ؟(0.5)

9 – انواع یاتاقان ها را از نظر جهت نیروی وارد شده بر آن ها نام ببربد و نشیمنگاه هر کدام به چه صورت است ؟(1.5)

10 – به چه دلیل صیقلی بودن سطح فنرها از اهمیت ویزه ای برخوردار است ؟(1)

11 – سه مزیت و یک عیب پیچ حلزون و چرخ حلزون را بنویسید . (2)

12 – در موارد زیر وضعیت قرار گرفتن محورهای محرک و متحرک و جهت چرخش آن ها را مشخص کنید :

الف) چرخ تسمه باز ( مستقیم )                ب) چرخ تسمه نیمه متقاطع  (1.25)

13 – معایب انتقال حرکت بوسیله چرخ زنجیر را بیان کنید . (1)

14 – ویژگی های کلاچ های قفلی را شرح دهید .(1)

15 – در ترمزهای نواری راندمان ترمز به چه عواملی بستگی دارد ؟ (1.5)

16 – بهترین روش آبکاری سیم های کابل با چه فلزی انجام می شود و فواید آن را بیان کنید .(1.25)

 

         اجزاي ماشين               شهريور84

 

 

         1  – ماشين و مكانيسم را تعريف كنيد . (1)

         2 – انواع اتصالات از نظر اجرا را نام ببريد و براي هر كدام يك مثال بزنيد . (1.5)

         3 – در جوشكاري با شعله گاز معمولاً از چه گازهايي استفاده مي شود ؟ وظيفه هر كدام را شرح دهيد . (1.5)

          4 – تفاوت لحيم كاري كاري سخت در مقايسه با جوشكاري را بنويسيد . (2)

          5 – گروه پيچ هاي مخصوص را نام ببريد و بنويسيد كدام يك در برابر ضربه مقاوم مي باشد ؟(1)

          6 – پين ها جزء كدام يك از وسايل اتصال دهنده هستند؟ وظايف آن ها را بنويسيد . (1.25)

          7 – كاربرد ياتاقان هاي كربني را بنويسيد .(1)

          8 – آب بندي محورهاو ياتاقان ها به چه منظور انجام مي گيرد ؟(1)

          9 – از فنرهاي شاخه اي خمشي چند لايه در كجا استفاده مي شود ؟ وظيفه كرپي(پل) در اين فنرها چيست ؟ (1)

          10 – جهت حركت در چرخ دنده هاي زير چگونه است ؟ (0.75)

                   الف) چرخ دنده هاي خارجي              ب) چرخ دنده هاي داخلي                ج) چرخ دنده هاي شانه اي

    11 – از چرخ دنده هاي پيشاني نوع مارپيچي در چه مواردي استفاده مي شود ؟ عيب آن ها چيست و   چگونه   رفع  مي شود ؟)1.5)

          12 – از دستگاه چرخ و تسمه باز با چرخ راهنما در چه مواقعي استفاده مي شود ؟(1)

          13 – به چه علت دستگاه هاي چرخ و زنجير در داخل جعبه هاي وي‍‍‍‍‍ژه نگهداري مي شوند ؟(1)

           14 – كاربرد كوپلينگ هاي ارتجاعي را شرح دهيد و بنويسيد به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ آن ها را نام ببريد . (1.5)

        15 – چهار مورد از ويژگي لنت هاي ترمز را بنويسيد . (2)

        16 – مزيت اتصال فشنگي نسبت به اتصال ورقي چيست ؟(1)

 

دی 84

 

1 – اتصالات مکانیکی را شرح داده و دو مورد از وسایل به کاگیری در این اتصال را نام ببرید . (1)

2 – جوشکاری را تعریف کنید و ینویسید که عموماً با چه روش هایی انجام می شود ؟(2)

3 – وظیفه روانسازها در لحیم کاری را بنویسید .(1.5)

4 – معمولاً شکل دنده های پیچ های حرکتی چگونه هستند ؟(0.75)

5 – حد استحکام کششی و حد ارتجاعی پیچی که با عدد9-12 مشخص شده را محاسبه کنید . (1.5)

6 – اکسل یا شافت را تعریف کنید . و انواع آن به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید . (1.25)

7 – انواع گوه را نام ببرید .(1.25)

8 – به چه علت در فنرهای فشاری مارپیچی در بعضی موارد از دو یا سه فنر هم محور استفاده می نمایند ؟(1.5)

9 – انواع یاتاقان لغزشی را نام ببرید . (0.75)

10 – ویژگی چرخ دنده ها در انتقال حرکت را بنویسید و انواع آن را نام ببرید .(3مورد )

11 – محاسن استفاده از چرخ و زنجیردر مقایسه با چرخ و تسمه را بیان کنید .(1.25)

12 – کوپلینگ های الاستیکی را شرح داده و یک نمونه آن را نام ببرید . (2)

13 – مزیت تسمه های دندانه دار را بنویسیسد.(1.5)

14 – تفاوت بین ترمز و کلاچ چیست ؟(1.5)

15 – روش های اتصال کابل ها را نام ببرید .(0.75)

 

   ادامه سوالات متعاقباْ درج خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان ۱۳۸۵ساعت 6:47  توسط صادق غلامی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بنام خدا
این وبلاگ جهت استفاده هنر جویان رشته مکانیک خودور ایجاد شده است . تا هنرجویان این رشته بتوانند از نمونه سوالات امتحانات داخلی و نهائی استفاده نمایند.

نوشته های پیشین
هفته سوم آبان ۱۳۸۹
هفته دوم اسفند ۱۳۸۸
هفته سوم اردیبهشت ۱۳۸۸
هفته سوم دی ۱۳۸۶
هفته دوم دی ۱۳۸۶
هفته اوّل دی ۱۳۸۶
هفته دوم مهر ۱۳۸۶
هفته چهارم آبان ۱۳۸۵
هفته دوم آبان ۱۳۸۵
هفته اوّل آبان ۱۳۸۵
هفته چهارم مهر ۱۳۸۵
آرشیو موضوعی
کنکور مکانیک حودرو
محاسبات فنی 2
اجزای ماشین
تکنولوژی مولد قدرت
تکنولوژی شاسی و بدنه
تکنولوژی موتورهای دیزل
رسم فنی تخصصی
ریاضی3
پیوندها
سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
ایران خودرو
تبیان
مجله ماشین
کیش خودرو
پارس خودرو
سایپا
بم خودرو
زاگرس خودرو
خودروسازی راین
صنایع خودروسازی کرمان
سایپایدک
آقای عباس صدقی( دبیر)
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
وزارت آموزش و پرورش
معاونت آموزش متوسطه ی سازمان
سوالات کنکور کاردانی پیوسته ی فنی و حرفه ای
متن کتب درسی به صورت pdf
شبکه ی رشد
مجموعه مقالات مکانیک خودرو
اتل اتومبیل سابق
http://www.carbibles.com/
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM